domingo, 24 de mayo de 2009

En les quatre últimes setmanes hem estat investigant a classe y a casa sobre el pla Bolonia.
En aquest procès hem averiguat moltes coses que ja sabíem, pero també de moltes altres que no ens imaginavem.
Tota informació sobre aquest pla és important, ja que es necessari conèixer de bat a bat tot el que s'inpliqui en la nostra educació actual i futura.
Vam fer grups per buscar informació. Cada grups s'encarregaba d'un tema. Més endavant vam fer una creuada de grups amb el fi de posar en comú tota la informació que cadascú havia recollit.
Això va ser molt interesant ja que vam veure els doferents punts d'aquest pla, i de diferents punts de vista.
Moltes coses em van cridar l'atenció personalment sobre aquest tema, però les més concretes van ser el tema de la nova selectivitat, i l'avaluació continuada.
En primer lloc, la nova selectivitat es tracta d'una modificació que està prevista fer l'any 2010, que canviarà el sistema d'avaluació de la sele i la forma de puntuar-la.
Es tracta de fer un examen de les asignatures comunes al batxillerat, i després fer els examens corresponents a les especialitzacions que vol fer l'individu seguint el mètode de la facultat en la que vulgui entrar-hi.
Però, tot això no està aclarit del tot, és a dir, es una cosa que està una mica en l'aire. Per exemple, tampoc saben si també es farà una prova oral en l'examen d'anglès o no.
Aquest per exemple va ser un dels temes de debat que vam tenir en l'intercanvi d'informació amb els grups creuats.
El tema de la avaluació continua és un dels molts objectius del pla Bolonia, i és un dels que trobo més eficaços si funciona com s'espera, i més interesant.
S'haurà de treballar a casa les hores que pertoquin segons l'assignatura i a clases es faran seguiments dels alumnes més implicades. Però realment el que crida l'atenció és la forma en que es decidirà en quant de temps pot realitzar un alumne un treball o activitat, ja que, clarament tothom no te la mateixa capacitat de treball o el mateix temps pels motius que siguin. S'hauria de clacular una mitjana del temps que triguen els alumnes en realitzar treballs, però això continua sent una mida que no controla del tot aquesta situació.
En conclusió, crec que aquestes sesions sobre L'EEES han sigut unes de les coses més interesants que hem fet durant tot el primer any de carrera, ja que ens ha instruit molt, i ens hem implicat en un tema d'actualitat, en un tema realment nostre i que és veritablement important.

No hay comentarios:

Publicar un comentario