domingo, 22 de febrero de 2009

Noticia: Any Darwin

L'any 2009 ha estat declarat Any Darwin en commemoració del segon centenari del naixement de l'insigne científic i del cent cinquantè anniversari de la publicació de la seva obra cabdal sobre l'origen de les espècies.La importància d'aquesta efemèride, que se celebra arreu del món, no ens pot passar desapercebuda, atesa, per una banda, la repercussió directa de les tesis darwinistes i neodarwinistes en l'àmbit de les ciències de la vida i, per l'altra, l'assumpció de múltiples aspectes de l'evolucionisme en molts d'àmbits de generació de coneixement, incloses les ciències socials i les humanitats. De fet, la perspectiva evolucionista que Darwin impulsà es va integrar en àmbits ben diversos, modificant l'epistemologia i la perspectiva metateòrica de moltes branques de coneixement, impulsant la creació de noves disciplines científiques i professionals, redirigint l'enfocament tradicional d'altres ja existents i propiciant arreu l'eclosió de nous models explicatius. Per altra banda, aquest nou factor comú ha afavorit sovint una convergència disciplinar en l'estudi de la realitat que ens envolta. Així mateix, la penetració social dels postulats evolucionistes, no sempre ben interpretats, ha suposat un impacte sense precedents en l'anomenat "coneixement popular", capgirant de forma paulatina (però no exempta de controvèrsia) la cosmovisió de la gent i influint de forma notable en llur manera d'entendre la vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario